Vilka påföljder kan ett brottmål få?

Vilka påföljder kan ett brottmål få?

Vilka påföljder kan ett brottmål få?

De påföljder man kan dömas till är: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård, samhällstjänst. Olika straff kan kombineras.

Vad innebär övervakning?

Övervakning är den verksamhet som utövas när någon kontrollerar något som pågår. Begreppet används bland annat för offentliga eller privata institutioners kontroll över vad enskilda eller grupper av individer sysslar med.

Vilka påföljder hanteras av frivården?

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn med eller utan föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), samhällstjänst, eller övervakas med hjälp av elektronisk intensivövervakning (IÖV), så kallad fotboja eller har dömts till ungdomsövervakning.

Vad är ovillkorligt fängelse?

Med ovillkorligt fängelse avses att straffet avtjänas i fängelse.

Hur övervakade är vi?

Nytt för i år är att vi frågar internetanvändarna om de generellt sett känner sig övervakade på internet - vilket nära hälften gör. Vi följer även upp om de oroar sig för att myndigheter respektive storföretag som Google och Facebook inkräktar på deras personliga integritet på nätet.

Vad är elektronisk övervakning?

Elektronisk fotboja är en elektronisk apparat som används vid strafformen intensivövervakning (IÖV) som är ett alternativ till fängelsestraff. Intensivövervakning innebär verkställighet i hemmet istället för på anstalt. Den dömda övervakas med hjälp av en sändare (fotboja) som sätts runt fotleden.

Vad är det för skillnad på straff och påföljd?

Som straff räknas fängelse och böter. Till annan påföljd räknas villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Vad menas med livstids fängelse?

Livstidsstraff. Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff. Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde vet därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. 1 oktober 2020 avtjänade 152 intagna livstidsstraff i Sverige.

Hur påverkar övervakning oss?

När vi upplever en avsaknad av kontroll över hur informationen om oss används är vi osäkra på vilket syfte övervakningen fyller och vi börjar då bekymra oss över vår personliga integritet. Rädslan för att informationen om oss ska manipuleras eller missbrukas gör att vi börjar komprimera vår personliga integritet.

Relaterade inlägg: