Hur separerar man celler i Excel?

Hur separerar man celler i Excel?

Hur separerar man celler i Excel?

Dela upp innehållet i en cell mellan två eller fler celler

 1. Markera cellerna med innehåll som ska delas. ...
 2. Klicka på Text till kolumner i gruppen Dataverktyg på fliken Data. ...
 3. Välj Avgränsade om det inte redan är valt och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj de avgränsare som definierar de platser där du vill dela cellinnehållet.

Hur gör man en numrerad lista i Excel?

Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i. Skriv startvärdet för serien. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster. Tips: Om du till exempel vill fylla i talserien 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare skriver du in 1 och 2 i de två första cellerna.

Hur gör man radbrytning i Excel?

Starta en ny rad med text i en cell i Excel

 1. Dubbelklicka på den cell där du vill infoga en radbrytning.
 2. Klicka på den plats där du vill bryta raden.
 3. Infoga radbrytningen genom att trycka på Alt+Retur och skriv sedan texten.
 4. Tips! Tryck på ALT+0149 om du vill infoga en punkt i cellen innan du skriver texten.

Vad betyder referens i Excel?

#REFERENS! -felet visas när en formel refererar till en cell som inte är giltig. Det här händer oftast när celler som formler refererar till tas bort eller klistras över.

Hur gör du enklast om du bara vill kopiera formatet i en cell till andra celler med format menas alltså t ex typsnitt storlek färg etc inte själva värdet eller texten )?

Kopiera celler med kopiera och klistra in

 1. Markera cellen eller cellområdet.
 2. Välj Kopiera eller tryck på Ctrl + C.
 3. Välj Klistra in eller tryck på Ctrl + V.

Hur gör man punkter på Google presentation?

Ändra listtyp

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på ett nummer, en punkt eller en kryssruta (endast Google Dokument).
 3. Klicka på Format. Punkter och numrering högst upp.
 4. Välj en ny punkttyp: Listalternativ: Klicka Fler punkter för att skapa en anpassad lista.

Hur gör man en lista i Word?

Skapa en lista Om du vill påbörja en numrerad lista skriver du 1, en punkt (.), ett blanksteg och en del text. Tryck sedan på Retur. En numrerad lista startas automatiskt åt dig i Word. Skriv * och ett blanksteg före texten så gör Word en punktlista.

Relaterade inlägg: