Varför har vi inte ministerstyre i Sverige?

Varför har vi inte ministerstyre i Sverige?

Varför har vi inte ministerstyre i Sverige?

I många andra länder har ett statsråd makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre. Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet.

På vilka tre nivåer fattas politiska beslut i Sverige?

Sverige styrs på nationell nivå, regional nivå och lokal nivå. Därutöver tillkommer EU-nivån.

Hur granskas myndigheter i Sverige?

Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen. Det är ett sätt för riksdagen att kontrollera vad ministrarna i regeringen gör. Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister eller statsministern kan riksdagen besluta om en misstroendeförklaring.

Vem granskar en myndighet?

Till riksdagen hör två myndigheter som har till uppgift att granska den offentliga förvaltningen: Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen (RR). Både ombudsmän och riksre visorer utses av riksdagen. JO granskar om myndigheter, domstolar och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar.

Hur styrs våra statliga myndigheter?

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna.

Relaterade inlägg: