Vem äter lämmel?

Vem äter lämmel?

Vem äter lämmel?

Raden av rovdjur som gynnas av lämmel är lång: fjällräv, rödräv, vesslor, hermelin, järv, lodjur och brunbjörn. Det mest extrema exemplet är fjällräven som under bottenår med lämlar inte föder en enda unge medan rävarna under ett toppår kan få uppemot tio ungar.

Var bor lämmel?

Med undantag av en enda art, Synaptomys cooperi, som förekommer i den tempererade zonen, lever alla lämlar i Arktis. Arterna vistas främst i våta habitat som fuktig tundra och skogar, träskmarker och myrområden. Under vintern lever individerna aktiva under snötäcket, de håller ingen vinterdvala.

Hur bor lämmel?

Den lever främst på tundra och i fjällen, helst i närheten av vatten. Födan för vuxna består främst av gräs, starr och mossa. De är aktiva hela dygnet och alternerar mellan perioder av vila och aktivitet.

Varför heter det lämmeltåg?

Ett lämmeltåg är ett vandringståg bestående av fjällämlar (Lemmus lemmus). År då populationen av lämlar är stor, under ett så kallat lämmelår, uppstår vandringsbeteenden hos lämlarna, bland annat på grund av matbrist.

Hur gammal kan en lämmel bli?

Sibirisk lämmel: 12 månaderLämlar / Livslängd

Vilken familj tillhör Fjällämmeln?

Äkta lämlarFjällämmel / Familj

Hur ser en Fjällämmel ut?

Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin brokiga färg i gult, svart och rostbrunt. Den blir upp till 15 cm lång. Fjällämmeln är en gnagare. Gnagarna känns igen på de två framträdande grova framtänderna.

Hur stor är en Fjällämmel?

Kännetecken. Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin brokiga färg i gult, svart och rostbrunt. Den blir upp till 15 cm lång. Fjällämmeln är en gnagare.

Hur länge lever lämlar?

Sibirisk lämmel: 12 månaderLämlar / Livslängd

Vad är ett lämmelår?

lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.

Relaterade inlägg: