Finns det eldflugor i Sverige?

Finns det eldflugor i Sverige?

Finns det eldflugor i Sverige?

Arter av mjukbaggar som är självlysande finns i de flesta tropiska och subtropiska länder, men också i en del tempererade länder. Även Sydeuropa har eldflugor, av släktet Luciola. I Sverige finns ett femtiotal skalbaggar som tillhör familjen mjukbaggar, många av dessa är vanliga.

Hur påverkas haren av att antalet rävar och lodjur minskar?

Lodjur kan, precis som vargen, både gynna rävar med sina matrester och döda rävar. Om rävantalet sjunker på grund av att lodjuret dödar rävar så skulle det kunna gynna de arter som räven vanligtvis jagar. Sådana resultat har hittats i bland annat Finland där haren ökat efter att lodjuret återetablerat sig.

Varför har skogsharen minskat?

Dessutom påverkas skogsharen negativt av konkurrensen från fältharen som är brun på vintern och som godsägare planterade ut i Sverige i slutet av 1800-talet. En annan faktor som kan ha påverkat skogsharen är att det i mitten av 1980-talet sköts nästan 200 000 individer per år.

Hur många ungar får ett lodjur per kull?

Lodjurens parningstid är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar, som hon ensam tar ansvar för.

I vilken miljö lever lodjuret?

Lodjur finns i stora delar av Sverige (i alla landskap utom på Gotland och Öland), främst i de norra och mellersta delarna, och tätast lever de i gränslandet mellan Bergslagen och jordbruksbygderna söder därom, längs Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet.

Varför byter skogsharen och Fjällräven pälsfärg på vinter?

Skogshararna norra Sverige har vit päls men i Södra Sverige har dem grå pälsfärg. I norr är det alltid snö på vintern, vit päls hjälper haren att gömma sig för rovdjur. Det naturliga urvalet har gjort att harar med vit vinterpäls överlevt och deras barn har ärvt denna egenskap.

Relaterade inlägg: