Hur länge lever korta människor i Sverige?

Hur länge lever korta människor i Sverige?

Hur länge lever korta människor i Sverige?

Medellivslängd efter utbildning och hushållstyp
UtbildningsnivåKvinnorMän
Hushållstyp
Ensamstående82,5376,92
Sammanboende86,6084,17
Övriga hushåll81,8978,57

Vad är den förväntade livslängden?

Kvinnors medellivslängd var 84,3 år och mäns medellivslängd var 80, (figur 1). Skillnaden mellan kvinnor och män i livslängd minskade under perioden , men ökade något igen 2020 till 3,7 år.

Vad är medelåldern i Ryssland?

I Ryssland har den förväntade livslängden för landets män har stigit kraftigt de senaste åren. 2003 var medellivslängden för män bara 58 år (jämfört med 72 för kvinnor). Nu lever män i snitt tio år längre (68, kvinnor 78) och förklaringen är till stor del att mäns alkoholkonsumtion har sjunkit kraftigt.

I vilken kommun lever män längst?

Danderyds kommun har den längsta medellivslängden bland män och kvinnor i hela Sverige, enligt data från SCB som har tagits fram av Dagens Nyheter. Forskning visar att skillnad i livslängd kan vara starkt beroende av klyftor i samhället och socioekonomiska grupper.

Vad betyder återstående medellivslängd?

Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder var 2020 högst för personer födda utanför Europa 53,5 år, följt av personer födda i Sverige 53,1 år och födda i övriga Europa 52,9 år (figur 3). Kortast återstående medellivslängd vid 30 års ålder hade personer födda i övriga Norden, 51,7 år.

Vad är den förväntade livslängden för världens befolkning enligt FN 2017 )?

Enligt rapporten är den globala förväntade livslängden 67,2 år, med ett medeltal på 76,5 år i industriländerna och 65,4 i utvecklingsländerna. I de minst utvecklade länderna är den förväntade livslängden 54,6 år på grund av en omfattande spridning av HIV/Aids.

Relaterade inlägg: