Varför är det så farligt att färga bomull?

Varför är det så farligt att färga bomull?

Varför är det så farligt att färga bomull?

Cancerframkallande ämnen Till de värsta kemikalierna hör några av azo-färgämnena som används till att bland annat färga bomullstextilier. Azo-färgämnet kan brytas ner till arylamin och vissa av dessa är cancerframkallande och lagras i kroppen.

Kan man färga bomull?

Nitor Tvättäkta Textilfärg färgar naturmaterial (cellulosafiber) såsom bomull, linne, viskos, modal, rayon, jute och kupro, direkt i tvättmaskinen - från 40 grader. Vill du färga t ex ull, siden eller polyamid (nylon) väljer du Nitor Allfärg. Vissa syntetfibrer, som t ex polyester och acryl, går inte att färga alls.

Vad är framställning av bomull?

  • Framställning av bomull. Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.

Varför är bomullsproduktion ohämmat?

  • Bomullsproduktion leder alltför ofta till ett ohämmat utnyttjande av vattenresurser och mark som påverkar både människor och de naturliga ekosystemen på flera sätt: Bekämpningsmedel från åkrar och föroreningar från fabriker förgiftar kringliggande områden och vatten nedströms.

Varför odlas bomull i tropiska länder?

  • Bomullsodling och påverkan på miljön Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna.

Vad påverkar bomullsplantans tillväxt?

  • Väder, insekter och vattentillgång påverkar bomullsplantans tillväxt och bonden försöker anpassa sig efter dessa förhållanden.

Relaterade inlägg: