Hur många grader är det i en stjärna?

Hur många grader är det i en stjärna?

Hur många grader är det i en stjärna?

Klockan 06.00 hittar du stjärnorna Theta Coronae Borealis och Arcturus halvvägs upp på den sydöstra himlen. Den förstnämnda är 15 000 grader varm och därför blåaktig medan den sistnämnda är en gigantisk röd stjärna som ”bara” är drygt 4 000 grader varm.

Hur många symmetriska linjer har en stjärna?

mvh! Ja den har 5 symmetrilinjer och ja 36° är rätt svar.

Hur många Symmetrilinjer har en romb?

De flesta romber har två symmetrilinjer. Om en romb har fyra symmetrilinjer kallas den kvadrat.

Hur många Symmetrilinjer finns det i en triangel?

För att kunna klassificera geometriska figurer är symmetri ett bra hjälpmedel. En likbent triangel har en symmetrilinje och en liksidig triangel tre. Om en rektangel eller en romb har fler än två symmetrilinjerär det en kvadrat. Exempel: Den här figuren är symmetrisk.

Hur många Symmetrilinjer är det möjligt att rita i figuren nedan?

För att bestämma hur många symmetrilinjer en figur har så fortsätter du att dra linjer tills det inte går att ”vika pappret” så att delarna passar in i varandra. Här nedan kan du se hur en kvadrat och en triangel kan delas upp med hjälp av alla sina symmetrilinjer.

Relaterade inlägg: