Vilken älv innehåller Harsprånget?

Vilken älv innehåller Harsprånget?

Vilken älv innehåller Harsprånget?

Om Luleälven Luleälven, som Harsprånget tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Kan vattenkraft användas till annat än som energikälla?

Den stora fördelen med vattenkraft är att den går att reglera. Det innebär att den går att anpassa vartefter efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraft är därmed ett utmärkt komplement till andra förnybara energikällor som sol- och vindkraft.

Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige 2021?

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Av dem är drygt 200 större, med en effekt på 10 MW eller mer. Störst är Harsprånget i Lule älv på 830 MW. Där produceras varje år drygt 2 TWh el.

Hur mycket energi producerar Harsprånget?

Harsprånget är ett vattenkraftverk i Luleälven (Stora Lule älv), i Jokkmokks kommun nära Porjus. Det är Sveriges största vattenkraftverk med en effekt på 977 megawatt (MW). Årsproduktionen är ca 2 TWh ett normalår, vilket motsvarar ca 1,3 % av Sveriges elproduktion.

Varför ska man satsa på vattenkraftverk?

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris. Eftersom vattnet som används i kraftverket inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd är vattenkraften även förnybar.

Relaterade inlägg: