Vilka steg finns i reningsprocessen?

Vilka steg finns i reningsprocessen?

Vilka steg finns i reningsprocessen?

Reningsprocessen

  • Reningssteg 1 - Silgaller och sandfång. I silgallren fastnar allt skräp som kommer med avloppsvattnet. ...
  • Reningssteg 2 - Försedimentering. ...
  • Reningssteg 3 - Biologisk rening. ...
  • Reningssteg 4 - Eftersedimentering. ...
  • Reningssteg 5 - Sandfilter. ...
  • Läkemedelsrening? ...
  • Resursutvinning.

Vad är Mbbr?

MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor, och är en teknik där bakterier (biofilm) växer skyddade på s.k. biobärare. Dessa bärare som är tillverkade i plast blandas runt ordentligt i en MBBR-reaktor.

Hur bildas slam?

Slam är en blandning av upplöst toalettpapper, bajs, matrester, bakterier och kemikalier. Exempel på kemikalier som används på reningsverket är järnsulfat för att fälla ut fosfor och polymerer för att få partiklar att sjunka till botten eller för att lättare avskilja vattnet ur slammet.

Vilka är de vanligaste Reningsstegen för kommunalt dricksvatten?

Reningssteg

  • Steg 1. Kemisk rening. För att få bort partiklar och ämnen vi inte vill ha i vattnet tillsätter personalen på vattenverket ett medel som kallas flockningsmedel. ...
  • Steg 2. Mekanisk rening. Den mekaniska reningen består av ett sandfilter som vattnet rinner ganska snabbt igenom. ...
  • Steg 3. Biologisk rening.

Hur går en kemisk rening till?

Kemisk rening I det kemiska reningssteget tas fosfor bort från avloppsvattnet. Det här sker genom så kallad kemisk fällning, vilket betyder att en speciell kemikalie tillsätts som omvandlar den lösa fosforn till fosfor i fast form. Slammet som bildas går vidare till slambehandling.

Relaterade inlägg: