Hur ska en bra chef arbetskamrat vara enligt dig?

Hur ska en bra chef arbetskamrat vara enligt dig?

Hur ska en bra chef arbetskamrat vara enligt dig?

En chef bör skapa en god relation till varje medarbetare i teamet, förstå var personen befinner sig, hur den vill utvecklas och vad som motiverar. En bra chef visar engagemang för både sin roll och för teamet, ser och lyssnar, ger feedback och beröm och är bra på att skapa en vi-känsla i teamet.

Vad ska man ta upp på ett medarbetarsamtal?

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden.

Vad kan du bidra med som chef?

En bra chef är lyhörd och inbjuder till dialog och vill skapa engagemang istället för att hålla monologer. Hen är tydlig med mål och vision och vet att transparens och öppenhet leder till ökad delaktighet. Chefen ger en bild av det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll.

Vad får medarbetare att trivas?

får du dina anställda att trivas – och stanna på ditt företag

 1. Var transparent! ...
 2. Work-life-balance är viktigt. ...
 3. Uppmuntra fikapausen. ...
 4. Visa på karriärsmöjligheter på ditt företag. ...
 5. Uppmärksamma och belöna medarbetare. ...
 6. Hjälp din personal att hålla sig i form. ...
 7. Erbjud extra löneförmåner. ...
 8. Minska på mejl och möten.

Hur håller man ett bra medarbetarsamtal?

Checklista innan du håller medarbetarsamtal:

 1. Var ute i god tid. Bjud in till medarbetarsamtalet minst 1-2 veckor innan det är dags att hålla samtalet. ...
 2. Skapa bra förutsättningar för ett givande samtal. Förbered medarbetaren inför samtalet. ...
 3. Sätt av ordentligt med tid för samtalet.

Vad är viktigt för dig på jobbet?

Utvecklingsmöjligheter, att få använda sin kreativitet och förutsättningar att uppnå balans i livet är några av de viktigaste faktorer som får människor att trivas på sina arbetsplatser, visar forskningsresultat.

Relaterade inlägg: