Vad gör man som reporter?

Vad gör man som reporter?

Vad gör man som reporter?

Rollen kan variera beroende på var du jobbar, det kan till exempel vara som reporter på en lokalredaktion där du berättar om det som händer i ett mindre samhälle eller på en stor nyhetsredaktion där du bevakar händelser runt om i världen. En journalist kan också jobba som programledare i radio, tv eller på nätet.

Hur blir man TV reporter?

Journalistutbildningen finns på såväl högskolenivå som yrkeshögskola och folkhögskola. Högskoleutbildningen omfattar 3 års studier på heltid och kan sedan byggas på mot en mastersexamen. Det finns även kortare påbyggnadsutbildningar inom högskolan för den som redan har en akademisk examen i ett annat ämne.

Hur är det att vara journalist?

En journalist är en person som – oftast yrkesmässigt – arbetar med journalistik, det vill säga samlar in och framställer material för offentliggörande i medier. Sådana medier kan vara press (dags- och kvällstidningar samt tidskrifter), etermedier (radio och tv) eller Internet.

Vad kan man bli efter Journalistprogrammet?

Reporter har hela tiden varit det vanligaste jobbet bland våra före detta studenter. Efter två år i yrket är det vad två av tre av våra före detta studenter ägnar sina arbetsdagar åt. Med längre arbetslivserfarenhet ökar andra uppgifter, som redaktör, arbetsledare, programledare eller informatör.

Är det värt att bli journalist?

Kan man gå mellan kommunikation och journalistik nuförtiden? – Ja det skulle jag säga. Jag tycker det är väldigt bra att man som journalist har erfarenhet från olika delar av verksamhetsfälten. På en kvällstidning som Aftonbladet är det ofta så att man också jobbar mellan olika avdelningar mycket tajt.

Vad finns det för risker med att vara journalist?

Många redaktioner är ekonomiskt pressade och det påverkar arbetsbelastningen. Stress är därför en riskfaktor. Många journalister har också en hög ambitionsnivå och för att leverera ett bra jobb arbetar de mer än vad som krävs av dem.

Relaterade inlägg: