Kan ledning vara korsord?

Kan ledning vara korsord?

Kan ledning vara korsord?

Synonymer till ledning

  • orientering, rättesnöre, direktiv, anvisning; hjälp, vägledning, ledtråd. tråd, kabel, sladd, rör; kraftledning. ...
  • Användarnas bidrag. stab,

Vad betyder Leding?

Ledung eller leding (fornsvenska leþunger, fornnorska och fornisländska leiðangr), var en medeltida militär term för krigståg främst till sjöss, och en lagstiftning om värnplikt och ledungsskatter.

Vad betyder ordet sfär?

En sfär är en klotformad kropps yta. Alla punkter på en sfär befinner sig på samma avstånd till sfärens medelpunkt (centrum) – detta avstånd kallas radie och betecknas r.

Hur transporteras värme genom ledning?

Ledning kan ske i fasta material, vätskor och gaser. Metaller är överlägset bäst på att sprida värme genom ledning. Om du värmer något i ena änden kommer värmen ledas vidare till den andra änden till exempel som på stekpannans handtag. Partiklarna (järnatomer) kommer ha högre rörelse i den varma delen.

Vem sitter i ledningen?

Den verkställande ledningen består vanligtvis av cheferna för företagets produkt och / eller geografiska enheter och av funktionella chefer som ekonomichef, operativ chef och strategichef. I mindre företag kan vd och ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande.

Vad innebar den höviska kulturen?

Hövisk kultur innebar elegans, ädelhet, artighet och visdom. Också mod och farliga resor till det heliga landet för att befria Jerusalem från hedningarna. Men med tiden lärdes sig infanteriet sätt att bekämpa de tunga och otympliga riddarna.

Vilka är de höviska idealen?

Redan vikingarna var annars medvetna om de höviska idealen. Runinskrifter vittnar om att man skulle vara frikostig, mild och vältalig. Riddarens status växte genom dubbningsceremonier, växande egendomar och äktenskap med välbärgade kvinnor.

Vad är sfärisk radie?

I den sfäriska trigonometrin studerar man sambandet mellan sidor och vinklar i sfäriska trianglar, dvs trianglar vilkas sidor utgörs av storcirkelbågar på en sfär. Andra cirklar än storcirklar på sfären har mindre radier och kallas därför småcirklar. Observera att småcirkelbågar aldrig är sidor i sfäriska trianglar!

Relaterade inlägg: