Var finns reglerna om avbetalningsköp när köparen är en privatperson?

Var finns reglerna om avbetalningsköp när köparen är en privatperson?

Var finns reglerna om avbetalningsköp när köparen är en privatperson?

Lag (1981:802). 18 § Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats att återlämna en vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

Har borgenären rätt att själv ta tillbaka t ex varor som finns kvar hos köparen men inte är betalda?

Du har förbehållit dig rätten att återta varan om köparen inte uppfyller vissa villkor. Förbehållet ska ha avtalats i samband med köpet för att säkra din rätt till betalning. Du kan alltså inte i efterhand avtala om ett förbehåll om återtaganderätt.

Under vilka förutsättningar kan säljaren ta tillbaka varan om köparen är sen?

40 § Säljaren får häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden.

Hur mycket kostar ett snabblån?

Att ta ett snabblån är en kortsiktig lösning som kan bli väldigt dyr. Typiskt för snabblån är att det handlar om ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor, som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar. Du betalar både en avgift när du tar lånet och hög ränta på lånet.

Vad betyder mikrokrediter?

Vad är mikrolån och mikrokrediter i Sverige? En del banker och långivare använder numera begreppet för att marknadsföra samma sorts lån som annars brukar kallas snabblån. Det handlar då om små lån som betalas ut snabbt, men som även har kort återbetalningstid och hög ränta - ett exempel på en sådan aktör är Nätlån.

Vad är en Högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. Våren 2022 innebär det i praktiken en effektiv ränta på minst 30 procentenheter. De största förändringarna i lagen är att det infördes ett räntetak och ett kostnadstak.

Relaterade inlägg: