När används K12?

När används K12?

När används K12?

Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstde- klaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat före- tag eller sålt andelarna, under förutsättning att aktierna eller andelarna inte är kvalificerade. Med ett onoterat före- tag menar vi även en ekonomisk förening.

När ska man fylla i en K10?

När ska man fylla i K10? K10-blanketten lämnas in årsvis tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Det finns inget krav på att lämna in K10 om det inte har skett någon utdelning eller försäljning av aktier i företaget.

Måste man lämna K10 varje är?

Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt så kallade sparade utdelningsutrymme är, vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.

Vad är okvalificerade andelar i fåmansföretag?

Okvalificerade aktier och andelar är aktier och andelar som inte är kvalificerade, kvalificerade aktier och andelar är aktier och andelar i ett fåmansföretag som ägs av en aktieägare som är verksam i fåmansföretaget i betydande omfattning.

Måste jag skicka in K10?

Du som är aktiv delägare i ett fåmansföretag måste varje år lämna in blankett K10 på samma gång som du gör din privata deklaration. De allra flesta företagare ska använda K10:an, som den ofta kallas i folkmun, men om du är passiv delägare i ett onoterat aktiebolag kan det däremot bli aktuellt med blankett K12.

Relaterade inlägg: