Är hedersförtryck olagligt?

Är hedersförtryck olagligt?

Är hedersförtryck olagligt?

Från den 1 juni är hedersförtryck ett brott i brottsbalken och kan ge fängelse i lägst ett och högst sex år. Det kan handla om upprepade hedersrelaterade gärningar som misshandel, olaga tvång, ofredande eller brott mot kontaktförbud mot en och samma person.

Vad kan vara tecken på att en person utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?

Vad kan du som vuxen göra?

  • beskriver att den ofta har magvärk, huvudvärk, illamående eller svårt har att sova.
  • begränsas i val i livet – som klädsel, vänner, partner, fritidsaktiviteter eller val av utbildning.
  • får inte delta i all undervisning i skolan, aktiviteter och skolresor.

Vad menas med hedersmotiv?

Hedersmord, eller skammord, är ett ofta planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att återupprätta familjens, klanens eller gruppens heder, som offret på något sätt anses ha vanärat. Hedersmord och annat hedersvåld är våld i nära relationer som motiveras av hederskultur och drabbar oftast kvinnor.

Vilka drabbas av hederskultur?

Det är inte bara kvinnor och flickor som drabbas av hedersvåld, utan även pojkar och män. Inte minst hbtq-personer är en utsatt grupp. Hedersproblematiken kräver därför en annan attityd, och andra verktyg. Den 1 juli trädde nya regler i kraft som ger samhället just sådana verktyg.

Vad menas med hedersrelaterad problematik?

I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck.

Relaterade inlägg: