Vad ingår i äktenskapet?

Vad ingår i äktenskapet?

Vad ingår i äktenskapet?

Ett äktenskap kan ingås av två personer genom vigsel, i civil (borgerlig) eller kyrklig regi. Sedan 2009 kan personer av samma kön gifta sig. Reglerna knutna till äktenskapet återfinns i huvudsak i äktenskapsbalken. Genom vigseln ingår makarna ett avtal med varandra.

Vad är en religion?

Själva ordet religion kommer från latinets "religare" vilket betyder ungefär att återknyta, återskapa. Det man försöker återskapa är kontakten med ursprunget. I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker religionsutövarna på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva.

Var finns religionen?

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald.

Vilka är de viktigaste riterna för de flesta hinduer?

Den kanske viktigaste riten inom hinduismen är puja. Den är en kombination av bön med ord och en offerrit. Pujan kan vara enkel i det egna hemmet och utföras av vem som helst eller vara mycket komplicerad och utföras i ett tempel av särskilda präster.

Vilken är den viktigaste högtiden inom islam?

Inom islam finns det två stora högtider som firas av många muslimer världen över. Den ena är eid al-adha, som infaller under vallfärden. Den andra är eid al-fitr, som infaller efter fastan.

Relaterade inlägg: