Har stat i stat?

Har stat i stat?

Har stat i stat?

Théodore Agrippa d'Aubigné, som först använde begreppet "Stat i staten". Stat i staten (franska: L'État dans l'État) är ett politiskt begrepp. Det syftar på en organisation som uppträder som om den vore en statlig myndighet och som verkar inuti en annan statsapparat, i strid med statliga myndigheters vilja.

Hur fungerar en stat?

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning på den svenska staten: kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett land eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Vad betyder en enklav?

En enklav är ett landområde som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat, eller i sig själv är en egen stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av. Om enklaven tillhör ett område utanför den stat den ligger i är den samtidigt en exklav sett från den ägande statens sida.

Vad gör en stat?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad är skillnaden mellan enklav och exklav?

En exklav är en del av en stats territorium som ligger skild från resten av staten och saknar landförbindelse med den (öar är inte exklaver). Om exklaven ligger helt omsluten av ett annat lands territorium är den en enklav i förhållande till detta territorium.

Vilka enklaver finns?

Exklaver

  • Alaska (USA) omgivet av Kanada.
  • Point Roberts (delstaten Washington i USA) omgivet av Kanada.
  • Northwest Angle (delstaten Minnesota i USA) omgivet av Kanada.
  • Cabinda (Angola), omgivet av Kongo-Kinshasa och Republiken Kongo.
  • Ceuta och Melilla (Spanien), omgivna av Marocko.

Relaterade inlägg: