Vad betyder siffrorna på vattenmätaren?

Vad betyder siffrorna på vattenmätaren?

Vad betyder siffrorna på vattenmätaren?

Mätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

Vad betyder qn?

Ju större mätare du har desto mer vatten kan flöda in i fastigheten på samma gång. Dimensionen på mätare anges i m3 per timme (qn).

Hur kollar man vattenmätaren?

Så här läser du av din vattenmätare På den mekaniska mätaren läser du av alla siffror utom de inledande nollorna. På den digitala mätaren (smart vattenmätare) läser du av siffrorna före punkten. De inledande nollorna samt decimalerna ska inte tas med.

Kan man se sin vattenförbrukning?

Hur kan jag följa och kontrollera min förbrukning? Du som bor i ett hus där du redan har IMD av ditt varmvatten har fått en inloggningskod till en kundportal där du kan se och följa din förbrukning.

Var hittar man sin vattenmätare?

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren. Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av vattnet.

Hur mäter man sin vattenförbrukning?

Det är vanligt att villor har kallvattenmätare. I flerbostadshus finns oftast en kallvattenmätare för total förbrukning. Kostnaden fördelas sedan på de lägenheter som finns i fastigheten. Ibland kan individuell mätning av kallvattenförbrukning förekomma även i flerbostadshus.

Hur mycket kostar vatten för en person i månaden?

Det är svårt att på förhand säga vad din individuella vattenkostnad blir. Ett ungefärligt riktmärke är omkring 150–200 kr/person och månad. I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50–60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh.

Hur fungerar en trippmätare?

De båda trippmätarna T1 och T2 används för att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas i displayen. Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa önskad mätare. Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster rattspaks RESET-knapp nollställer visad trippmätare.

Relaterade inlägg: