Vad innebär det bindande erbjudandet för banken?

Vad innebär det bindande erbjudandet för banken?

Vad innebär det bindande erbjudandet för banken?

Det bindande erbjudandet är ett så kallat anbud och när du accepterar det så uppkommer ett avtal. Långivaren är bunden av erbjudandet under hela betänketiden. Betänketiden ska sättas med hänsyn till den tid som det kan ta för erbjudandet att nå fram till dig, och till den tid det tar för ditt svar att nå långivaren.

Vad är normalt att ha i lån?

Hur mycket lån har en genomsnittlig svensk? Om man räknar med alla som bor i Sverige ligger snittbelåningen på 380 000 kronor. Men om vi i stället bara räknar med de personer i Sverige som är i arbetsför ålder, det vill säga mellan 16 och 65 år, ligger snittbelåningen på 621 000 per medborgare.

Kan banken dra tillbaka ett bolån?

Kan banken dra tillbaka ett beviljat bolån? Ja, om du inte håller din del av avtalet kan banken dra tillbaka bolånet.

Vilken belåningsgrad har ni?

För att räkna ut belåningsgrad så dividerar man sina bolån med bostadens marknadsvärde. Exempel: Storlek på bolån: kr. Bostadens marknadsvärde: kr.

När nekar banken bolån?

Ja, du kan låna på bostaden så länge belåningsgraden inte överstiger 85 procent av bostadens marknadsvärde. Men banken kan ändå neka dig lån även om belåningsgraden ligger under 85 procent. Det är dina ekonomiska förutsättningar som avgör om banken kommer att bevilja dig att utöka ditt bolån.

Relaterade inlägg: