Vilket lager i OSI-modellen hanterar IP adresser?

Vilket lager i OSI-modellen hanterar IP adresser?

Vilket lager i OSI-modellen hanterar IP adresser?

– Genombrottet för internet på 1990‑talet gjorde TCP/IP till den dominerande standarden för datakommunikation, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en pedagogisk modell för att dela in funktionerna i ett datornät.

Vilket lager i OSI-modellen jobbar en accesspunkt på?

Vilket lager i OSI modellen jobbar en accesspunkt på? Rent tekniskt arbetar switchen arbetar på lager 2 i OSI-modellen vilket gör att den använder MAC-adresser (Media Access Control) för att ta beslut om på vilken port den data skall skickas ut på.

Vilka lager ingår i TCP IP modellen?

TCP/IP står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och består av följande lager: applikationslagret, transportlagret, nätverkslagret, datalänklagret och det fysiska lagret. I 4-lagersmodellen är datalänklagret och det fysiska lagret sammanslaget till ett och kallas då för länklagret.

Vad är ett protokoll inom datorkommunikation?

Ett protokoll består av ett antal regler för kommunikation i ett nätverk. När flera datorer är nätverksanslutna så kallas de regler och procedurer som används för kommunikation helt enkelt för protokoll. Hela den tekniska operationen för hur datatransport fungerar kan brytas ned i små systematiska steg.

Vad används ARP protokollet till Beskriv hur det fungerar?

ARP, Address Resolution Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används för att koppla samman en IP-adress med en MAC-adress. ARP brukar anses som ett nätverksprotokoll, och är förbindelsen mellan nätverk- och länklagret i OSI-modellen.

Vad kallas TCP IP protokollets adresser?

TCP/IP är en samling av flera olika protokoll och varje dator som använder TCP/IP kommer alltid ha en IP-adress, detta är för att datorer runt om i världen ska få rätt paket skickade till sig.

Vilket protokoll återfinns inte i Transportlagret i TCP IP stacken?

TCP/IP är i sig en stack, eller protokollsvit, bestående av dussintals andra protokoll som kan kategoriseras i något av dessa lager. I applikationslagret hittar du bland annat FTP, HTTP, SSH, Telnet och SMTP. Transportlagret har de välkända protokollen TCP och UDP, men också mindre kända alternativ som DCCP och SCTP.

Relaterade inlägg: