När får man använda selektivt förfarande?

När får man använda selektivt förfarande?

När får man använda selektivt förfarande?

Förfarandet är bra att använda sig av inom områden som många anbudsgivare förväntas lämna anbud på. Det är ett lämpligt förfarande att använda sig av i de upphandlingar där flera leverantörer inte är i närheten att vinna ett kontrakt. Då är det både tids- och kostnadssparande.

Vad är ett öppet förfarande?

I ett öppet förfarande har alla leverantörer rätt att lämna anbud. Normalt sker både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet i ett och samma steg. Den upphandlande organisationen har dock möjlighet att göra avsteg från den ordningsföljden och utvärdera anbuden innan kvalificeringsfasen.

Vad är ett urvalsförfarande?

Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare (endast 15 kap).

När måste man ha Avtalsspärr?

En avtalsspärr gäller i minst 10 dagar från det att upphandlande myndighet eller enhet har skickat tilldelningsbeslut. Avtal kan tecknas när beslut om tilldelning har fattats och avtalsspärren har löpt ut. Under den tiden får den upphandlande organisationen inte ingå avtal.

Vad är förenklat förfarande?

Ett förenklat förfarande innebär att en upphandling genomförs i ett steg. Alla leverantörer som önskar har rätt att delta och lämna anbud i upphandlingen. Deltagande leverantörer lämnar anbud och den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Vad kan man förhandla om i ett förhandlat förfarande?

Att förhandla om såväl pris som kvalitet är alltså tillåtet. En förhandling kan även begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock som alltid iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna samt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär frivillig Avtalsspärr?

En avtalsspärr gäller i minst 10 dagar från det att upphandlande myndighet eller enhet har skickat tilldelningsbeslut. Avtal kan tecknas när beslut om tilldelning har fattats och avtalsspärren har löpt ut. Under den tiden får den upphandlande organisationen inte ingå avtal.

När kan man använda förenklat förfarande?

När tillämpas förenklat förfarande? Upphandlingsformen förenklat förfarande kan tillämpas för de offentliga upphandlingar som har ett totalt beräknat kontraktsvärde som understiger tröskelvärdet. Kontraktsvärdet avgör om nationella eller direktivstyrda regler ska användas.

Relaterade inlägg: