Vad ska man tänka på vid köp av lägenhet i Spanien?

Vad ska man tänka på vid köp av lägenhet i Spanien?

Vad ska man tänka på vid köp av lägenhet i Spanien?

För att du ska kunna genomföra ett bostadsköp måste du skaffa ett så kallat NIE-nummer, skatteidentifikationsnummer. Var ute i god tid och ta gärna hjälp av din mäklare.

Måste man betala skatt om man säljer lägenhet utomlands?

När du har sålt en bostad utomlands kan du bli beskattad för kapitalvinsten hemma i Sverige. Om du blir beskattad eller ej beror dels på om du är obegränsat eller begränsat skatteskyldig i Sverige, dels på bestämmelser i eventuellt skatteavtal mellan Sverige och det land i vilket du sålt din bostad.

Hur beskattas försäljning av fastighet i Spanien?

Kapitalvinstskatt (Reavinst) är vinsten som säljare gör vid en försäljning. Den är 19 % för residenta (fast bosatta). På belopp upp till 6000 euro och 21% för resterande del av vinsten. För ej residenta är det en skatt på 19%.

Vad kostar ett läkarbesök i Spanien?

Du kan vända dig till allmänt sjukhus, akutvården (Seguridad Social, urgencias) eller lokal vårdcentral (centro de salud). Den allmänna sjukvården är gratis.

Hur räknar man kvadratmeter i Spanien?

Golvyta (superficie útil), ytan inomhus räknad från insidan på ytterväggarna, exklusive innerväggar och områden där takhöjden är mindre än 150 cm. Till golvytan tillräknas också hälften av ytan på privata ute-områden, t. ex. terrasser men man får inte räkna med mer är max 10% av ytan inomhus.

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet?

Om du säljer en privatbostadsfastighet som finns utomlands beskattas du på samma sätt som vid för- säljning av en motsvarande fastighet i Sverige. Det finns information om hur du räknar ut vinst och för- lust i bland annat broschyren Försäljning av småhus (SKV 379). Försäljningen redovisar du på blankett K).

Relaterade inlägg: