Hur kan man beskriva musiken under barocken?

Hur kan man beskriva musiken under barocken?

Hur kan man beskriva musiken under barocken?

Den karakteriseras av systematisk flerstämmighet, basso continuo, solistmusik. Andra kännetecken brukar vara dess jämna puls - den är lätt att stampa takten till - och terrassdynamik. Den framträdde först i Italien och kallades då stile moderno (i motsats till stile antico) i slutet av 1500-talet.

Vad kom innan barocken?

Renässansen som konstinriktning har sitt ursprung i Italien. Högrenässansen hade sina glansdagar under slutet av 1400-talet till början på 1500-talet. Det var då renässansen var som störst i Europa även om konststilen inspirerade konstnärer under en betydligt längre tid.

Vilken epok är 1600 talet?

Renässansen var en epok som varade från 1400-talet till 1600-talets början. Idag använder vi ofta begreppet epok för att beskriva en längre tidsperiod med karakteristiska kännetecken. Att dela in historien i epoker växte fram under 1800-talet, och denna idé finns kvar än idag.

När började barocken?

1600Barocken / Började ungefär

När börjar barocken?

Med barock avses inom musiken vanligen den epok som sträcker sig från sent 1500-tal till och med första hälften av 1700-talet. Termen barockmusik omhuldas av bl.

Relaterade inlägg: