Vad räknas in i BTA?

Vad räknas in i BTA?

Vad räknas in i BTA?

Bruttoarea förkortas BTA. Bruttoarea är den mätvärda arean av en våning, våningsplan eller ett entresolplan. Man räknar alltså in alla våningar och våningsplan i en byggnad, även källare. Bruttoarean begränsas av byggnadens ytterväggar eller entresolplanets framkant.

Vad ingår i Byggnadsarea?

Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken, antalet våningar har alltså ingen betydelse.

Är loftgång BTA?

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. Indragna balkonger som är 100 % inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas inte.

Vad räknas in i bruttoarea?

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av samtliga våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.

Är garage BTA?

BTA-ytor som ej ska räknas med: Teknikutrymmen på vind (utrymme för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla). vind eller i källare. Garage i källarplan. Balkonger och icke uppvärmda inglasade balkonger.

Får man ha möbler på loftgång?

Ditt trapphus och loftgång måste vara helt fria från saker som kan brinna eller vara i vägen vid utrymning. Om du förvarar något där innebär det att du måste ta bort det. Det gäller till exempel barnvagnar, möbler, tidningar, kartonger, dörrmattor, blommor, skohyllor, pulkor och dörrkransar.

Vad är Nettoarea?

Nettoarea, NTA Den inkluderar liksom bruksarean inredningsenheter som köksskåp och garderobsskåp samt friliggande rör och ledningar och uppvärmningsanordningar som radiatorer, öppna spisar eller kakelugnar, dock inte innerväggar eller lägenhetsskiljande väggar. Nettoarean avser med andra ord golvyta.

Relaterade inlägg: