Vilken mat kan höja blodtrycket?

Vilken mat kan höja blodtrycket?

Vilken mat kan höja blodtrycket?

Att ha högt blodtryck sliter på både hjärta och blodkärl. Ofta finns det flera orsaker till att blodtrycket stiger, till exempel ärftliga anlag, stress och övervikt....Salt

 • torkade, färska eller frysta örtkryddor.
 • muskot.
 • ingefära.
 • pepparrot.
 • curry.
 • vitlök.
 • chili.
 • citron och lime.

Vad är normalt blodtryck och för lågt blodtryck?

 • Det finns ingen skarp gräns mellan normalt blodtryck och för lågt blodtryck, för om man mår bra i övrigt är det inte osunt att ha ett lågt blodtryck. Normalt säger man att ett systoliskt blodtryck under 100 mm Hg är ett lågt blodtryck. Ett lågt blodtryck kan dock vara ett tecken på underliggande sjukdom.

Hur mäter du ditt blodtryck regelbundet?

 • Därför är det helt avgörande att du regelbundet mäter ditt blodtryck – särskilt om du har fyllt 50 år, har högt blodtryck i familjen eller uppfyller några av de andra riskfaktorerna för högt blodtryck. I några fall (vid mycket högt blodtryck) kan man uppleva symptom på högt blodtryck. Det kan vara: Näsblod. Yrsel.

Hur stor är risken för högt blodtryck?

 • Ålder är en avgörande riskfaktor för högt blodtryck. Bland 20–29-åringar är risken för högt blodtryck endast 1 procent, medan risken för 60-69-åringar är uppe över 40 procent. Vårt kön har också betydelse.

Har du ett blodtryck på 120/80 eller därunder?

 • Det normala och optimala är att ha ett blodtryck på 120/80 eller därunder. Har du ett normalt blodtryck, skadar blodtrycket inte dina blodkärl och ditt hjärta, och risken att få blodpropp och hjärnblödning ökar inte. LÄS OCKSA: 8 viktiga frågor om stroke

Relaterade inlägg: