Vad gör natriumklorid?

Vad gör natriumklorid?

Vad gör natriumklorid?

Natriumklorid B. Braun används för att återställa vätske- och elektrolytbalansen i kroppen efter salt- och vätskeförluster (uttorkning) orsakade av t. ex. kraftiga kräkningar eller diarré, varmt väder, extrem svettning, brännskador eller variga sår, njursjukdom eller genom fistlar eller serösa håligheter.

Vad är natriumklorid 9 mg ml?

Natriumklorid 9 mg/ml Braun är en spädningsvätska för parenteralt bruk och används för att lösa upp eller späda andra läkemedel innan de ges som en injektion.

Vad har natriumklorid för egenskaper?

Salters egenskaper Saltkristallerna är sköra. De har relativt hög smältpunkt. När saltet smälter eller löses leder det elektrisk ström bra. En lösning av natriumklorid leder ström bra pga att rörligheten hos natrium- och kloridjonerna.

Är koksalt sterilt?

Steril Natriumkloridlösning 0,9%. Engångsförpackningar 10 st á 5ml. För sköljning och rengöring av ögon, kontaktlinser, mindre sår etc.. Denna saltlösning är förpackad i sterila engångsdoser som är lätta, säkra och hygieniska att använda.

Vad är natriumklorid?

  • Natriumklorid, koksalt eller (vardagligt) enbart salt är ett kemiskt salt med formeln NaCl. Natriumklorid är det vanligaste saltet att använda vid matlagning. Det förekommer vidare rikligt i naturen; natriumklorid utvinns ur saltgruvor eller genom evaporering (avdunstning) av havsvatten.

Vad är natriumklorid eller koksalt Salt?

  • Natriumklorid, koksalt eller (vardagligt) enbart salt är ett kemiskt salt med formeln NaCl . Natriumklorid är det vanligaste saltet att använda vid matlagning. Det förekommer vidare rikligt i naturen; natriumklorid utvinns ur saltgruvor eller genom evaporering (avdunstning) av havsvatten .

Hur mycket natrium får man i serum?

  • Normala natriumvärden i serum är 310–330 mg/100 ml. Människans behov av natrium är ca 3 g per dag. Med maten får vi vanligtvis 5–15 g. Natrium absorberas till nästan 100 procent genom födan och upptas väl från tunntarmen och även i viss utsträckning från magsäcken.

Relaterade inlägg: