Vad finns i EpiPen?

Vad finns i EpiPen?

Vad finns i EpiPen?

EpiPen autoinjektor innehåller 2 ml adrenalin injektion 1 mg/ml och är avsedd att ge en engångsdos (0,3 ml) på 300 mikrogram adrenalin när den aktiveras. Efter aktivering av autoinjektorn återstår 1,7 ml i autoinjektorn. Avlägsna inte den blå säkerhetshylsan förrän pennan ska användas.

Vilka ska ha EpiPen?

EpiPen är avsedd för personer med en kroppsvikt över 30 kg. För barn som väger mindre än 30 kg se avsnittet ovan om "Barn och ungdomar". Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna vid akut allergibehandling är 300 mikrogram adrenalin intramuskulärt.

Hur man tar en Adrenalinpenna?

Håll den orange änden av EpiPen riktad ca 10 cm från lårets yttersida och stöt Epipen ordentligt mot låret. 5. Stöt pennan mot yttersidan mot låret i rät vinkel. Lyssna efter ett klick.

Är adrenalin receptfritt?

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram Adrenalin 1 dos(er) Du behöver ett recept för att kunna köpa denna vara. Om du har ett recept kan du handla genom att logga in med ditt bank-ID. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Vart sätter man en adrenalinspruta?

En adrenalinspruta ges i muskeln på utsidan av låret och har snabb effekt på de farligaste symtomen, exempelvis halssvullnad, andningssvårigheter och lågt blodtryck. Adrenalin lindrar också klåda, utslag, svullnad och magtarmsymtom. Efter att adrenalinsprutan har använts kan även antihistamin och kortison ges.

Relaterade inlägg: