Hur länge håller imodium i sig?

Hur länge håller imodium i sig?

Hur länge håller imodium i sig?

Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Ta Imodium högst 2 dygn i sträck.

Kan man få ont i magen av imodium?

Du kan få ont i magen, känna dig sjuk eller kräkas eller bli förstoppad. Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imodium Plus. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

Är imodium farligt?

Sammanfattning. Intag av loperamid (Imodium, Dimor med flera) i höga doser kan leda till beroende och medför påtagliga risker för hjärtpåverkan (framförallt arytmi) med potentiellt dödlig utgång. Samtidigt intag av substanser som påverkar metabolismen av loperamid kan öka risken för toxicitet och hjärtbiverkningar.

Kan man ta gammal Imodium?

Efter att utgångsdatumet har passerat kan ingen längre ta ansvar för läkemedlets kvalitet. Det finns alltså inte längre några garantier för dess effekt och säkerhet. Därför är det bäst att skaffa en ny förpackning när läkemedlet blivit för gammalt.

Hur ofta kan jag ta Dimor?

Vanlig dos för vuxna: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Använd Dimor högst 2 dygn i sträck.

Kan Tramadol bli gamla?

Efter att utgångsdatumet har passerat kan ingen längre ta ansvar för läkemedlets kvalitet. Det finns alltså inte längre några garantier för dess effekt och säkerhet. Därför är det bäst att skaffa en ny förpackning när läkemedlet blivit för gammalt.

Relaterade inlägg: