Är det bra att plugga vidare?

Är det bra att plugga vidare?

Är det bra att plugga vidare?

Att plugga vidare efter gymnasiet är en bra idé om man vill få ett jobb som kräver högre utbildning eller om man vill öka på sina kunskaper. Förutom den självklara anledningen till varför man ska plugga vidare (examen) så finns det ett flertal andra anledningar.

När borde man börja plugga?

Det finns ingen bestämd ålder för när man ska studera på högskolan eller universitetet, vissa är redo direkt efter gymnasiet, för andra krävs det ett år eller två innan man vet vad man vill och känner att man orkar.

Är högskoleutbildning bra?

Livslönen varierar kraftigt I de allra flesta fall är det lönsamt med en akademisk examen, men skillnaderna mellan de olika högskoleutbildningarna är stora. Avkastningen för en treårig högskoleutbildning ligger på 8 procent, men det skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna.

Hur många år kan jag få studielån?

När du studerar på heltid kan du som längst studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier.

Vad ska man ha på sig första dagen på universitetet?

Första dagen börjar oftast med upprop och ett introduktionsmöte där du får veta mer om din utbildning och kan få en guidad tur av skolan. På vissa universitet är det obligatorisk närvaro på introduktionsdagen, medan det på andra inte är det. Det kan dock vara bra att närvara för att inte missa viktig information.

Vad ska jag börja plugga?

Gå en kvälls- eller distanskurs, gå på en föreläsning eller titta i kurslitteraturen. Du får en bild av hur det kan vara att plugga och om det är rätt för dig. Många skolor erbjuder olika former av stöd. Det kan till exempel vara hjälp med studieteknik, skrivande eller studievägledning.

Relaterade inlägg: