Vad innebär för högt blodvärde?

Vad innebär för högt blodvärde?

Vad innebär för högt blodvärde?

Polycytemi ger för högt blodvärde mätt i hemoglobin (Hb), och även ett förhöjt hematokritvärde, det prov som mäter förhållandet mellan röda blodkroppar och plasma. Ett högt hematokritvärde innebär att blodet är för tjockt och trögflytande, vilket ökar risken för att bilda blodproppar.

När blodet är för tjockt?

Polycytemi innebär att du har för många röda blodkroppar i blodet. Det gör att blodet blir tjockflytande. Polycytemi kan vara en egen sjukdom, men också en följd av andra sjukdomar. Den behandling du får beror på vilken form av polycytemi du har.

Är Polycytemia Vera ärftligt?

En nedärvd ökad benägenhet att utveckla Polycytemia vera finns beskriven, men eftersom sjukdomen är ovanlig är familjer med mer än en patient sällsynta. Förutom studier som antyder att arbete i kolindustrin ökar risken att utveckla PV finns inga andra utlösande miljöfaktorer beskrivna.

Hur högt Hb kan män ha?

Ett Hb-värde eller en erytrocytvolymfraktion något ovanför referensintervallet behöver inte alltid utredas, medan ett bestående Hb-värde >185 g/l eller EVF >0,52 hos män och Hb-värde >165 g/l eller EVF >0,48 hos kvinnor oftast är uttryck för sjukdom och bör utredas även i avsaknad av symtom.

Är det farligt att ha för högt Hb?

Det finns en speciell grupp av sjukdomar, som inte har med rökning eller lungsjukdom att göra, som gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än normalt. Dessa tillstånd kallas ibland polycytemi. Om Hb-värdet är för högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Varför har män högt Hb?

Höga värden, vad kan det bero på? Höga värden kan bero på att du behöver öka kroppens förmåga att transportera syre genom att bilda fler röda blodkroppar. Detta kan bero på rökning, lungsjukdomar eller att du har varit på hög höjd under en längre tid.

Vad är sekundär polycytemi?

Sekundär polycytemi beror oftast på en ökad bildning av erytropoietin (EPO). Exempel på orsaker: Kronisk hypoxi – hjärt- eller lungsjukdom, sömnapné, kraftig övervikt, hög höjd, rökning. Kronisk njursjukdom – njurtransplantation, njurartärstenos, njurcystor, hydronefros.

Relaterade inlägg: