Hur lång tid tar det för en bäckenfraktur att läka?

Hur lång tid tar det för en bäckenfraktur att läka?

Hur lång tid tar det för en bäckenfraktur att läka?

En spricka i bäckenet läker så småningom av sig själv, men det kan ta några månader. Det är bra för läkningen att röra på sig, även om det gör ont. Du kan ta smärtstillande läkemedel den första tiden för att lättare kunna röra dig. Du kan till en början behöva hjälp att klara vardagen om du har mycket ont.

Vad är Bäckenfraktur?

Bäckenfraktur är en fraktur i bäckenet (pelvis). Drabbade äldre har ofta benskörhet, och skadan uppstår då oftast efter ett lättare trauma (exempelvis fall). Hos yngre är bäckenfrakturer mindre vanliga, och förekommer då främst vid högenergitrauman, såsom bilolyckor eller arbetsrelaterade olyckor.

Hur diagnostiserar man en fraktur?

En röntgenbild tas alltid vid misstanke om fraktur Diagnosen på handledsfraktur grundar sig på röntgenbilden, som alltid är den första undersökningen vid misstanke om fraktur. Ibland kan det också behövas noggrannare bildundersökningar (till exempel datortomografi).

Hur länge är man svullen efter fraktur?

Efter cirka tolv veckor brukar en klar förbättring ha skett men det kan ta upp till ett år eller mer innan den slutliga funktionen uppnåtts och svullnaden försvunnit.

Kan man missa fraktur på röntgen?

Den relativa risken att missa en fraktur när metoden använts var i det stora sammanslagna materialet mindre än 1 procent räknat på prevalensen för fraktur på 15 procent. Med denna höga sensitivitet kunde andelen akuta röntgenunder- sökningar minskas med 30–40 procent.

Relaterade inlägg: