Hur många dör av malaria?

Hur många dör av malaria?

Hur många dör av malaria?

Under 2020 registrerades omkring 241 miljoner fall av malaria i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis dog 627 000 människor samma år av sjukdomen. Nästan 70 procent av dessa var barn under fem år. Omkring 95 procent av alla fall fanns i Afrika.

Vad händer i kroppen när man får malaria?

Malaria sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande. Du kan minska risken för malaria med myggstift, myggnät, luftkonditionering och ibland även förebyggande läkemedel.

Hur många människor dör av svält varje år?

Dels för att de inte har samma system och statistik i de fattiga länderna, men också för att många dör hemma utan en fastställd dödsorsak. Men ungefärliga siffror pekar på att det är 17 000 människor som dör i svält, per dag. Detta motsvarar cirka 6 miljoner per år. Av dessa 17 000 är cirka 8 000 barn under fem år.

Vilket djur sprider malaria?

Malariamyggor (Anopheles) är ett släkte av myggor. Flera av arterna har en viktig inverkan på människan genom att de är så kallade biologiska vektorer som sprider malaria. Vissa, till exempel Anopheles stephensi sprider dessutom malaria till gnagare.

Hur många personer dör av svält varje dag?

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. David Beasley, chef för FN:s Världsmatprogram FAO, menar att rädslan för corona saknar proportioner. Han påpekar att över 17 000 personer dör av svält varje dag, men bara några enstaka i virussmittan.

Relaterade inlägg: