Vad kan dysfagi bero på?

Vad kan dysfagi bero på?

Vad kan dysfagi bero på?

Både barn och vuxna kan drabbas av dysfagi. Orsakerna kan vara en skada i hjärnan eller nervsystemet, tumörer eller olika missbildningar i munnen, svalget eller matstrupen. Med ökande ålder försämras ofta sväljningen och dysfagi är vanligt i den åldrande delen av befolkningen.

Vad gör man åt dysfagi?

Om dysfagin beror på svårigheter att öppna ingången till matstrupen kan man i vissa fall underlätta sväljningen genom att vidga ingången till matstrupen genom operation. Muntorrhet kan behandlas med salivstimulerande medel eller saliversättning.

Är dysfagi farligt?

Vissa kan uppleva små besvär medan för andra kan svårigheter med sväljning innebära större problem. Försämrad sväljning ökar risken för att mat hamnar i luftstrupen vilket kan leda till lunginflammation. Större bitar kan fastna och orsaka kvävning.

Vad händer om man sväljer mat i fel strupe?

Som regel lyckas man snabbt rensa luftstrupen, så att man kan äta vidare, men om man har försökt svälja en stor klump mat utan att tugga den eller muskulaturen i halsen är avslappnad på grund av rikligt alkoholintag, kan det hända att luftvägen blockeras. Då finns det risk för kvävning.

Hur går en Sväljningsröntgen till?

sväljningsröntgen filmas nersvald kontrast eller färgad kräm från svalget och ner via matstrupen till magsäcken. Om ingreppet görs i narkos så undersöks svalg och matstrupe detaljerat Operatören bedömer bland annat om det finns trånga eller irriterade områden i matstrupen som motiverar ett vävnadsprov.

Hur kan man svälja upp och ner?

Matstrupen har både längsgående muskler men även ett inre lager av cirkulära muskler. När mat transporteras från munhåla, svagt och ner genom matstrupen är det dessa muskler som gör sammandragande muskelrörelser (peristaltiska rörelser) och dessa muskler gör det även möjligt att vi kan svälja fast vi ligger ned.

Hur blir man av med Globus?

Behandling med protonpumphämmare (Omeprazol 20 mg x2) för odiagnostiserad gastroesofageal refluxsjukdom. Avsluta behandlingen om ingen förbättring efter 6 månader. En tredjedel av patienterna med symptom som tyder på globus upplever en förbättring av symtomen och de har reell gastroesofageal reflux.

Kan mat åka ner i luftstrupen?

Ring 112. Att sätta i halsen innebär att luftpassagen blockeras av något föremål. Oftast är det en matbit som åkt ner i luftstrupen istället för i matstrupen. Längre ner i artikeln finner du information om hur du ska göra om du sätter i halsen när du är ensam.

Relaterade inlägg: