Hur många prickar är det på en tärning?

Hur många prickar är det på en tärning?

Hur många prickar är det på en tärning?

En vanlig 6-sidig tärning har oftast en kant på cirka 1,6 cm. Den är numrerad från 1 till 6, oftast med ett mönster av prickar, men även siffror förekommer. Prickarna är traditionellt placerade så att motsvarande sidor bildar summan 7 med sammanlagt 21 prickar.

Hur spelar man Shut the Box?

Spelarna spelar i tur och ordning och kastar tärningarna tills de inte längre kan fälla ned något fack. Den första spelaren kastar de två tärningarna: Hen har då flera alternativ och kan fälla ned en eller flera fack så länge summan är lika med summan av de två tärningarna.

Hur sitter prickarna på en tärning?

Tärningen är formad som en kub där sidorna är markerade med en till sex prickar eller, mer sällsynt, siffrorna 1 till 6. Numreringen är oftast utförd så att summan av två motstående sidor blir 7. Så kallade "Fudge-tärningar" (för rollspelet Fudge) saknar siffror och har i stället plus, minus och blank på sidorna.

Vad blir summan på en tärning?

Punkt (1,1) ger summan 2, punkt (1,2) och (2,1) ger summan 3, osv. d.) Sannolikheten för att få en summa som är större än 7 när man slår två tärningar är 15/36. Sannolikheten att få en summa som är mindre eller lika med 7 är 21/36.

Vad betyder T20?

Den tjugosidiga tärningen (T20) har formen av en ikosaeder, ett kantigt klot där varje sida är en triangel. Summan av de motstående sidorna är 21. Ibland förekommer dock numrering 0-9 två gånger eller 00-90 två gånger, i stället för en tiosidig tärning. Den tjugosidiga tärningen är vanlig i rollspel.

Vem sade Tärningen är kastad?

Julius Caesar korsade floden medvetet år 49 f.Kr., och startade därigenom inbördeskrig. Den romerske historikern Suetonius skriver att Caesar vid detta tillfälle yttrade de nu berömda orden alea iacta est, "tärningen är kastad".

Relaterade inlägg: