Hur kallt får det vara i ett hus?

Hur kallt får det vara i ett hus?

Hur kallt får det vara i ett hus?

Minst 15 grader inomhus Misstaget folk gör är att ha för låg värme. För att vara säkrad mot sönderfrysta vattenledningar, bör temperaturen inomhus vara minst 15 grader. Detta för att värmen ska räcka till vid köldknäppar och nå ut i hela huset.

Hur varmt ska det vara i ett hus?

Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 grader Celsius mätt som operativ temperatur. Operativ temperatur kan mätas med en glob- eller kubtermometer och tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar.

Hur varmt får det vara i en verkstad?

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning Vad som är en lämplig temperatur ska bedömas från fall till fall. Generellt kan sägas att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid. Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig.

Hur varmt får det vara i en industrilokal?

2 Hur ska arbetsplatser hantera varmt väder? Arbetsplatser och personalutrymmen ska ha ”lämplig temperatur”, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det innebär att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid. Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig.

Hur varmt får det vara i en lägenhet?

Normalt ska det vara högst 24-26 grader inomhus. Om du har det för varmt i din bostad kan luften också upplevas som mycket torrare och det kan påverka hur du mår. Sommartid, till exempel under en värmebölja, måste man dock acceptera att det kan bli varmare inomhus.

Hur kallt får det vara i en fabrik?

Hur kallt får det vara inomhus? Vid stillasittande arbete behöver det normalt vara 20 – 24 °C. I exempelvis livsmedelsindustrin gäller normalt lägst + 16 °C.

Relaterade inlägg: