När började inkvisitionen?

När började inkvisitionen?

När började inkvisitionen?

1184Inkvisition / Grundades

Vad ville kättarna?

Kätteri var en sak – att göra sig skyldig till sådant kunde till nöds försvaras med att personen ifråga varit okunnig, blivit lurad eller råkat ut för ett missförstånd. En kättare som insåg sina dumheter och lovade att göra bot och bättring kunde förlåtas.

Vad gjorde inkvisitionen?

Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma kättare (personer som avvikit från den katolska läran), t. ex. katarer och valdenser. Inkvisitionen växte fram i Central- och Västeuropa under medeltiden, i början av 1200-talet.

Vad hände med botulf från Gottröra?

Han förhördes av Israel Erlandsson, prior från dominikanerklostret i Sigtuna och kaniken Johannes. Vittnen bekräftade att Botulf flera gånger inför nästan alla i Gottröra upprepat sina åsikter. Enligt lagen skulle kättaren nu lysas i bann i ett år innan man kunde fortsätta. Botulf fördes nu till Uppsala och fängslades.

Hur var situationen i Spanien efter inbördeskriget?

Omkring en miljon människor hade dödats eller flytt från landet. Franco behöll makten i Spanien fram till sin död 1975. När andra världskriget bröt ut förklarade Franco Spanien som neutralt. Under perioden juni stod Spanien som icke-krigförande på axelmakternas sida.

Vem var botulf från Gottröra och hur gick det för honom?

För det tyska helgonet Botulf, se Sankt Botulf. Botulf Botulfsson (Botulf i Gottröra, botolphus de guttarrør), död 1311 i Gottröra socken, var en svensk bonde och den enda kända person i Sverige som avrättats för kätteri. Däremot finns det flera andra svenskar som har avrättats för hädelse.

Vad betyder reformator?

En reformator, latin förbättrare, förnyare (jämför reform), är en person som initierade någon av de protestantiska rörelser som bröt med den romersk-katolska kyrkan under reformationen, eller formade någon av de reformatoriska kyrkofamiljerna.

Har det varit krig i Spanien?

Inbördeskriget i Spanien bröt ut i juli 1936 efter stora regionala och sociala konflikter inom landet. Striderna stod mellan nationalistiska rebeller, ledda av general Francisco Franco, och den sittande republikanska regeringen. Franco fick starkt militärt stöd av Tyskland och Italien.

Relaterade inlägg: