Hur blåser man upp en fender?

Hur blåser man upp en fender?

Hur blåser man upp en fender?

Jag använde trycklufthandtag, det var bara att köra in det och trycka. Men passa dig så de inte blir för hårda. Det är lätt, för det går rätt snabbt. Speciellt om de är små.

Hur hänga fender?

Fäst en kort lina med en krok i nederdelen på fendern. När det har kastats loss så fäster man kroken i mantåget så hänger varje fender horisontellt. Alternativt fästes linor i nederdelen på fendrarna på babord resp styrbords sida. Spänn upp linorna akteröver när fendrarna inte används.

Vilken förtöjningslina?

Storlekstabell förtöjningslina
BåtviktDimensionFörtöjningslina
1-2 ton12 mmStorm & StormX
2,5-6 ton14 mmStorm & StormX
6-9 ton16 mmStorm & StormX
8-10 ton15 mmDockline

Hur lång ska en Båtbom vara?

Som minimum brukar vi rekommendera 1,5 gånger längsta båtbommens längd som yta med fritt vatten mellan båtbommar.

Hur lång skall en Y bom vara?

Längden på Y-bommen bör vara ungefär 2/3 av båtens längd.

Relaterade inlägg: