Vad menas med taxa B?

Vad menas med taxa B?

Vad menas med taxa B?

Parkeringsavgiften kommer att ha samma namn som idag (Taxa A, B, C eller D) men kommer att gälla dygnet runt - alla dagar i veckan, måndag till söndag.

Vad är taxa 2?

Taxeområde 2 Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 26 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 21.00. Övrig tid 15 kronor per timme. Vardag före sön– och helgdag: 26 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00.

Vad betyder parkeringstid inom parentes?

Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar. Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardagar före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Särskilt tillstånd för parkering krävs.

Vad betyder taxa parkering?

Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket. Parkeringsavgiften du betalar vid parkeringsplatsen är beroende på vilken taxa som gäller inom området. Det som skiljer de olika taxorna åt är priset samt under vilka timmar på dygnet de ska betalas.

Hur länge får man stå på Avgiftsparkering?

Finns endast vägmärket ”Parkering” och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Är det tillåtet att Dubbelparkera?

Nej, det är förbjudet att dubbelparkera, alltså parkera på körbanan bredvid ett annat fordon eller en anordning (exempelvis en container). Ett undantag från denna regel är om fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel eller om anordningen är av motsvarande storlek.

Vad betyder parkering 11 17?

Efter ett “P” märke gäller fri parkering. Längst ner finns en tidsangivelse(8-17). Tidsangivelsen bestämmer när “P” märket gäller. Här gäller fri parkering på vardagar klockan 8-17, resterande tid gäller parkeringsförbud eftersom att gatan är en huvudled.

Vad gäller parkering röd dag?

Parkering på helger På lördagar och dag före helgdagar samt på söndagar och andra helgdagar gäller ofta andra tider för parkering och för betalning vid parkering. Klockslag inom parentes på tilläggstavlan gäller på lördagar och dag före helgdag. Röda klockslag på tilläggstavlan gäller på söndagar och helgdagar.

Hur vet man om man får parkera?

På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen. På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida. Du ska stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tättbebyggt område ska du stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Får man ställa sig på Besöksparkering?

Det som alltid gäller är att det är förbjudet att parkera en besöksplats vid sitt hem eller sin arbetsplats. Dessutom ska parkeringen användas av besökande till den fastighet eller det område som har anordnat parkeringen.

Relaterade inlägg: