Hur gör man accent över E?

Hur gör man accent över E?

Hur gör man accent över E?

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna. För è skulle du till exempel trycka på Ctrl + ' , släppa och sedan skriva e.

Vad heter strecket över E?

Accenter förekommer i skrift som använder det latinska alfabetet. De vanligaste accentmarkeringarna är grav accent ( ` ), akut accent ( ´ ), cirkumflex ( ^ ) och tilde ( ~ ). I många språk är accentmarkeringar diakritiska tecken, och anger ibland ordaccent.

Hur gör man accent på iphone?

Skriva tecken med accenter och andra specialtecken när du skriver. Håll på bokstaven, numret eller symbolen på tangentbordet som är relaterad till tecknet du vill ha när du skriver. Exempel: Om du vill skriva ett é håller du på e-tangenten och drar sedan fingret för att välja en variant.

Hur gör man en grav accent?

Använda alternativtangenten till att skriva diakritiska tecken

 1. Akut accent (t. ex. é): Alternativ-E.
 2. Grav accent (t. ex. è): Alternativ-`.
 3. Tilde (t. ex. ñ): Alternativ-N.
 4. Trema eller omljud (t. ex. ü): Alternativ-U.
 5. Cirkumflex (t. ex. ê): Alternativ-I.

Hur gör man ô?

 1. Specialtecken på datorn.
 2. Generellt: “+” betyder att man ska hålla ner första knappen sedan trycker man ner de andra.
 3. ´ + “vokalen”. Knappen ligger till vänster om backspace-knappen. ...
 4. á, é, ó, í, ú
 5. á, é, ó, í, ú
 6. Alt gr + ~ + “n” Knappen ligger till vänster om enter-knappen. ...
 7. Chromebook: ¡ Alt gr + ! ...
 8. ¿

Hur gör man dollartecken på tangentbordet?

tangentbordet skriver du detta ”tecken” genom att hålla ner Alt-tangenten och slå koden 0160.

 1. ¡ Alt + 0161.
 2. ¢ Alt + 0162.
 3. £ Alt + 0163.
 4. ¤ Alt + 0164.
 5. ¥ Alt + 0165.
 6. $ Alt + 036.
 7. ¦ Alt + 0166.
 8. § Alt + 0167.

Hur gör man n med apostrof?

Man kan också hålla nere Alt-tangenten samtidigt som 0241 (för gement ñ) skrivs på det numeriska tangentbordet, varefter Alt-tangenten släpps upp. För ett versalt Ñ skrivs på motsvarande sätt 0209. I Mac OS Classic och Mac OS med svenskt tangentbord skrivs ñ med ett tilde (alt+¨) följt av ett n.

Relaterade inlägg: