Hur sprider man glädje?

Hur sprider man glädje?

Hur sprider man glädje?

Smarta tips för ökad arbetsglädje

  1. Omvandla alla klagomål till önskemål. ...
  2. Visa uppskattning för kollegornas arbete. ...
  3. Ta fasta på det som lyckats. ...
  4. Visa omtanke och intresse för dina kollegor, hjälp den som verkar ha mycket att göra.
  5. Se till att ha roligt tillsammans, våga skoja till det.

Vad är arbetsrelation?

Bra arbetsrelationer skapas genom både anställdas och ledares förmåga att anpassa sig och matcha deras beteende i förhållande till personliga och situations faktorer såsom arbetsuppgifter och sociala förmågor (Bertlett, 2011).

Vad ger dig arbetsglädje?

Arbetsglädje går hand i hand med goda relationer och smidigt samarbete och riktigt nöjda kunder. Med glädjefyllt arbete följer effektivitet. Om du arbetar i en affärsdrivande verksamhet är ökad glädje i arbetet en effektiv väg till ökad lönsamhet.

Är det viktigt med ambitionen att nå samma resultat på arbetsplatsen?

En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning". – Det stora problemet är okunskap. Man fokuserar ofta på resultatmål, men sällan på processmål, alltså hur man ska nå resultatet, säger han. Ett annat problem är att de anställda ofta inte vet vad som förväntas av dem.

Hur ska en professionell arbetsrelation vara?

Ofta kan arbetsrelationen stärkas av att involvera varandra, tydliggöra varandras roller och förväntningar. Men går det att ytterligare stärka arbetsrelationen, lojaliteten och arbetsmoralen genom att bygga starkare personliga relationer? Det här är en fråga som alla chefer och ledare förr eller senare ställs inför.

Vad är glädje för dig?

Skapa mer skratt i vardagen Om någon skrattar omkring dig så är det 90 procents chans att du åtminstone kommer att dra på smilbanden. Skratt är också befriande och ger endorfiner som ger sköna känslor. Gör mer av sådant som får dig att skratta och umgås med människor som du vet lockar fram den bubblande känslan i dig.

Relaterade inlägg: