Vad heter skolan i USA?

Vad heter skolan i USA?

Vad heter skolan i USA?

USA:s skolsystem Årskurs 1-6, de första åren kallas för elementary school och därefter är det high school som är årskurs 7-12 . Elever kan därefter gå två eller fyra år på college som skulle kunna ses som ett mellanting, mellan ett svenskt gymnasium och en högskola.

Hur ser en skoldag ut i USA?

Dagen består av fem lektioner varav tre är 90 minuter och två 55 minuter långa. Under skoldagen stängs ytterdörrarna och det är förbjudet att lämna skolbyggnaden.

Hur länge går man i high school i USA?

Skolan i USA High school är de tre eller fyra sista åren av den tolvåriga grundskolan. Eleverna är i regel 17 år när de slutar skolan. Du kommer att läsa både obligatoriska och valfria ämnen. Det finns ett stort utbud av ämnen.

Vilken ålder går man i high school?

I USA går du som elev oftast i high school mellan 14-18 års ålder. Det är olika mellan olika delstater hur länge utbildningen är obligatoriskt, antingen tills eleverna är 16 eller 18 år. Det kan också vara olika vilka skolår som ingår i middle school och high school.

Vad är 8th grade i svensk skola?

Swedish translation: gymnasiet, högstadiet.

Vad är motsvarigheten till college?

Fyra års studier vid ett amerikanskt lärosäte (College/University) resulterar i en Bachelor's Degree, vilket motsvarar en svensk kandidatexamen. Det går även att läsa två år och ta en s.k. Associate's Degree. Den motsvarar ungefär en halv Bachelor's Degree och har ingen svensk motsvarighet.

Relaterade inlägg: