Vilka är de viktigaste yrkena?

Vilka är de viktigaste yrkena?

Vilka är de viktigaste yrkena?

Inte helt oväntat hamnar vård-/omsorgs- och läraryrkena i topp när det gäller vilka yrken som anses viktiga och betydelsefulla. De mest roliga och utvecklande jobben anses förskollärare och lärare ha. För- skolelärare har dessutom, tillsammans med ingenjörerna, den ljusaste arbets- marknaden, enligt ungdomarnas svar.

Vad klassas som samhällsviktiga jobb?

Samhällsviktiga arbeten definieras av MSB

  • Vad är samhällsviktig verksamhet?
  • Identifiera samhällsviktiga arbeten och tjänster.
  • Hälso- och sjukvård samt omsorg.
  • Militärt försvar.
  • Transporter.
  • Handel, industri och livsmedel.
  • Information och kommunikation.
  • Kommunalteknisk försörjning och energiförsörjning.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Vad är samhällsviktig verksamhet? Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Vad är samhällsviktig information?

Definition. Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Vad är samhällsviktig?

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Relaterade inlägg: