Vilka år de tre största oljeproducerande länderna i världen?

Vilka år de tre största oljeproducerande länderna i världen?

Vilka år de tre största oljeproducerande länderna i världen?

Världens största oljeproducenter

  • USA: 19,51 miljoner bpd.
  • Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd.
  • Ryssland: 11,49 miljoner bpd.
  • Kanada: 5,50 miljoner bpd.
  • Kina: 4,89 miljoner bpd.
  • Irak: 4,74 miljoner bpd.
  • Förenade Arabemiraten 4,01 miljoner bpd.
  • Brasilien: 3,67 miljoner bpd.

Hur mycket olja har Saudiarabien?

LandÅterstående olja
1Saudiarabien260 miljarder fat
2Iran126 miljarder fat
3Irak115 miljarder fat
4Kuwait101 miljarder fat

Vilka länder konsumerar mest olja?

Fakta / Olja * USA konsumerar fortfarande mest olja i världen; 18,7 miljoner fat om dagen, jämfört med 10,7 miljoner i Kina. * USA producerar dock 12,2 miljoner fat dagligen, medan Kina endast klarar av 4,46 miljoner. * Kina importerade i fjol 58 procent av sin olja, vilket var 1,5 procent större andel än året innan.

Vilka länder köper rysk olja?

Rysk olja från Kina? Om EU:s embargo går igenom väntas motaktioner från Ryssland på bland annat naturgasleveranserna. Samtidigt kommer de ryska oljeleveranserna till Kina och resten av Asien att växa i betydelse och kan skapa ovanliga problem.

Vem bestämmer oljepriset?

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) är en kartell bestående av 14 länder som exporterar olja. Kartell innebär i det här fallet att OPEC-länderna har gått samman för att reglera oljepriset genom att styra utbudet.

Vilket land förbrukar mest energi?

Kina. Kina är det land i världen som gör av med mest energi. Landet släpper ut överlägset mest koldioxid och förbränningen av kol är större än i alla andra länder tillsammans. Man toppar dock även ligan vad gäller förnybara energikällor och satsar stort på sol- och vindkraft.

Vem exporterar mest olja?

Tematisk karta > Olja - export - Världen
LandOlja - export (bbl / dag)År
Ryssland4,921,0002020
Irak3,092,0002020
Kanada2,818,0002020
Förenade Arabemiraten2,552,0002020

Relaterade inlägg: