Vilket Medborgarideal karaktäriserar värdegrunden?

Vilket Medborgarideal karaktäriserar värdegrunden?

Vilket Medborgarideal karaktäriserar värdegrunden?

Wahlströms tre medborgarideal; det personliga ansvaret, det deltagande och det rättviseorienterade idealet visar på skilda ideal om att vara medborgare när det gäller aktivitet och engagemang.

Vad är individens frihet?

Individens frihet och integritet Eleverna tränas i att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning. Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska värderingar.

Vad är individens frihet och integritet?

Individens frihet och integritet Eleverna tränas i att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning. Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska värderingar.

Vilka är de demokratiska värderingarna i vårt samhälle?

Det ska sedan företräda svenska folkets samlade vilja och skapa en politik som tar hänsyn till hela landets intresse. Men demokrati handlar inte bara om politiska beslut utan även om grundläggande fri- och rättigheter och skyldigheter som vi tillsammans i Sverige har kommit överens om.

Hur viktig är individens frihet?

Värdet av positiv frihet kan innebära att staten måste skydda individen från inre hinder, exempelvis genom att erbjuda henne ett ekonomiskt grundskydd eller gratis utbildning. En viktig liberal tänkare kring distinktionen mellan positiv och negativ frihet är Isaiah Berlin.

Relaterade inlägg: