Vad står gröna balar för?

Vad står gröna balar för?

Vad står gröna balar för?

Om Ljungby Energi gick över till exempelvis gröna balar, som skillnad mot böndernas vita ensilagebalar. Då är tanken att fåglarna skulle vänjas av vid att hacka på ensilagebalarna. – Fåglarna förknippar då grön plast med godsaker och vita balarna ute hos bönderna blir lämnade i fred. Det är tanken, säger Bo Karlsson.

Vad står svarta balar för?

Svart plansiloplast ger högre temperatur i ensilaget än vit plansiloplast när den inte täcks. Om plansiloplasten täcks med nät eller träflis blir det ingen skillnad i ensila- getemperatur mellan vit och svart plast. För båda plasttyperna ger träflisen lägre temperatur i ensilaget än nätet.

Vilka färger finns det på höbalar?

Blåa, rosa, gröna, gula och vita. Balarna uppkommer i alla möjliga färger och varianter. Vissa färger syftar till att stötta olika organisationer, så som forskning mot bröstcancer eller prostatacancer. En del balar är fyrkantiga och en del runda.

Vad betyder gul färg på höbalar?

I sommar kommer gula ensilagebalar pryda åkrar runt om i Sverige till stöd för barncancerforskning. För varje såld plastrulle går 15 kronor till Barncancerfondens arbete med att utrota barncancer i Sverige.

Vad betyder gula ensilagebalar?

För att stödja kampen mot barncancer lanseras gul plast på ensilagebalar. Sedan några år tillbaka har man kunnat se rosa och blå ensilagebalar på fält runt om i landet. De allra flesta har nog koll på att den färgade plasten har använts för att stödja forskningen kring bröst- och prostatacancer.

Vad står dom gula balarna för?

Inför säsongen 2018 presenterar Lantmännen den senaste färgen – gul. På gårdar runt om i landet har man under de senaste åren sett både blå och rosa balar. I år kommer det nog att blandas in gula balar i stallarna, färgen signalerar nämligen att man stödjer barncancerforskningen.

Relaterade inlägg: