Vad gör en huvudstad?

Vad gör en huvudstad?

Vad gör en huvudstad?

En huvudstad är den stad i en suverän stat där dess statschef eller lagstiftande församling har sitt säte. Detta kan vara fastslaget i landets grundlag eller reglerat i annan lagstiftning. Ofta är egenskapen som huvudstad i stället etablerad genom historisk sedvänja utan att vara officiellt fastställt.

Kan ett land byta huvudstad?

Ett exempel på andra sidan Atlanten lyfts fram till att Stockholm möjligen kan förlora rollen som huvudstad. ”Huvudstaden i ett land behöver inte samtidigt vara landets största, vi ser exempelvis Washington D. C. som är USA:s politiska centrum men absolut inte den största staden i USA.” skriver Lotta Olsson.

Kan ett land ha två huvudstäder?

Ett antal länder har flera huvudstäder. Exempelvis har Sydafrika sin administrativa huvudstad i Pretoria, sin lagstiftande i Kapstaden och sin rättsliga i Bloemfontein, vilket är ett resultat av en kompromiss bland Sydafrikas provinser vid självständigheten 1910.

Vad är administrativ huvudstad?

I förbundsstater, som Tyskland eller USA, har även varje i unionen ingående förbundsland/delstat varsin huvudstad. I enhetsstater används ofta begrepp som "residensstad" eller "länshuvudstad" som benämning för staden som innehåller den lokala administrativa enhetens styre. Huvudstäder har inte alltid existerat.

Varför blev just Stockholm huvudstad?

– Ja, det var från 1620-talet som Sverige började utveckla en centraladministration. Det var också under den här tiden som Sverige blev en stormakt i Europa. Då krävdes en administration som kunde ta in skattepengar och skriva ut soldater. Från den här tiden fick Stockholm definitivt positionen som huvudstad.

Relaterade inlägg: