Hur många dör av hjärninflammation?

Hur många dör av hjärninflammation?

Hur många dör av hjärninflammation?

Även vid modern högdosbehandling med intravenös antibiotika är dödligheten fortsatt hög, vid infektion med pneumokocker upp till 20 %. I Sverige är tillståndet relativt ovanligt, med en incidens bland vuxna på 2/100 000 personer och år. Patienter med akut bakteriell hjärnhinneinflammation kan bli svårt sjuka fort.

Varför får man hjärnhinneinflammation?

Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. När orsaken är virus är förloppet ofta lindrigt och inflammationen läker utan behandling. Den vanligaste orsaken till viral meningit är en grupp virus som heter enterovirus som är vanligast förekommande under sommar- och höstmånaderna.

Är hjärninflammation vanligt?

Vanligt att du blir sjuk i två omgångar Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. Oftast handlar det om ett virus som kallas enterovirus. Det är vanligt att du blir sjuk i två omgångar om du smittas av enterovirus.

Kan hjärninflammation smitta?

smittar epidemisk hjärnhinneinflammation Bakterien smittar lätt och överförs framför allt med saliv eller droppsmitta. Den sprids till exempel med kyssar och när någon hostar eller nyser. När en sjuk person nyser eller hostar bildas ett moln av små droppar med bakterien.

Hur behandlar man hjärninflammation?

Antibiotika direkt i blodet om bakterier är orsaken Du läggs då in på sjukhus och får behandling med antibiotika antingen genom dropp eller med sprutor. Vid hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation på grund av borrelia får vuxna och barn över åtta år antibiotika i tablettform.

Relaterade inlägg: