Vad symboliserar Grottliknelsen?

Vad symboliserar Grottliknelsen?

Vad symboliserar Grottliknelsen?

Grottliknelsens syfte är att illustrera Platons teori om idéer: att alla existerande föremål och egenskaper av ett visst slag har del i en gemensam idé (så har till exempel alla hästar del i ”Hästens idé”, medan alla röda saker har del i ”Rödhetens idé”).

Hur såg Platon på kunskap?

Han menade att människor var som fångar bakbundna i en mörk håla, där de såg skuggbilder av verkligheten. Endast genom kunskap kan människan närma sig sanningen. Platon menade att samhället skulle inrättas så att människor hade så stor chans som möjligt att leva i enlighet med sanningen.

Vad skrev Sokrates?

Sokrates levde och verkade som filosof i Aten 470/469-399 f.Kr. Trots att han ofta betraktas som en av historiens största tänkare har han inte efterlämnat en enda skrift och allt vi vet om honom kommer från andras berättelser.

Hur var Platon rationalist?

Platon (427-347 f.Kr), var Sokrates lärjunge och tog intryck av den pythagoreiska läran som förespråkade teoretisk bevisföring. Platon blev därför förespråkare för rationalismen, en vetenskapsteoretiskt åskådning som förespråkar logisk- teoretiskt tänkande för att nå kunskap.

Vad stod Sokrates för?

Sokrates (469-399 f.Kr) var moralfilosofins grundare. Han införde också metoden att försöka komma fram till sanningen genom att ihärdigt ställa frågor. Sokrates föddes i Aten: Han var son till en skulptör, Sofroniskos, och en barnmorska, Fenarete.

Relaterade inlägg: