Vad ser jag som viktigast i min lärargärning?

Vad ser jag som viktigast i min lärargärning?

Vad ser jag som viktigast i min lärargärning?

Svar: En bra lärare tar vara på sina elevers engagemang, tar vara på elevernas förmågor och jobbar med alternativa uppgifter och lösningar om det behövs. En bra lärare ser alla elever som de individer de är, och med olika sätt att lära och leva, upptäcka och vara.

Vilka egenskaper behöver man för att bli en bra lärare?

15 egenskaper en lärare ska ha – enligt arbetsgivarna

 • Engagerad.
 • Samarbetsförmåga.
 • Flexibel.
 • Kreativ.
 • Tydlig ledare.
 • Stabil.
 • Kommunikativ.
 • Förmåga att motivera.

Vilka kompetenser behövs för att arbeta som lärare?

Arbetsgivarna: 15 kompetenser en lärare ska ha

 • Lärarlegitimation 77 %
 • Pedagogisk 28 %
 • Positiv 26 %
 • Kreativ 25 %
 • Flexibel 24 %
 • Driven 23 %
 • Nyfiken 20 %
 • Ansvarsfull 14 %

Vad är skillnaden mellan elevassistent och lärarassistent?

På det stora hela kan man säga att en lärarassistent hjälper läraren att ge en så god undervisning som möjligt, medan en elevassistent huvudsakligen ger vissa elever särskilt stöd för att kunna hänga med i undervisningen. Det här är som sagt yrken med mycket variation.

Vad kan en lärarassistent göra?

Arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra

 • skapa ro, trivsel och trygghet utanför klassrummen.
 • skapa ro, trivsel och trygghet i klassrummen.
 • guida eleverna till rätt plats.
 • stötta eleverna i övningar och enskilt arbete eller grupparbete under lektionstid.

Relaterade inlägg: